Redblue, IT professionals

over redblue

Vakantie, pensioen en onkosten

Vakantie

Bij RedBlue heb je 25 vakantiedagen per jaar. In deze periode krijg je je basissalaris doorbetaald. Na elk gewerkt jaar bij RedBlue, krijg je er een vakantiedag bij.

Pensioen

Bij RedBlue deel je mee in een collectieve pensioenvoorziening op basis van je basissalaris. RedBlue draagt voor 75% bij dit pensioen.

Diverse kleine onkosten

Voor diverse kleine onkosten, ontvang je maandelijks netto € 75,00. Als op jaarbasis de werkelijke onkosten hoger uitvallen, kun je die declareren.