Redblue, IT professionals

over redblue

Salaris en bonus

Basissalaris

Het basissalaris is je bruto salaris zonder bonus.

Als je bij RedBlue komt werken en je hebt in een regulier dienstverband bij een IT bedrijf of een eindgebruiker gewerkt, dan nemen we jouw huidige bruto maandsalaris als uitgangspunt om samen in alle openheid naar een verstandige afspraak te maken over je basissalaris bij RedBlue en het interne tarief dat daaraan gekoppeld is.

Variabel salaris

Op grond van hoogte van jouw basissalaris wordt de interne kostprijs bepaald. Deze interne kostprijs wordt vertaald naar een intern uurtarief.

Van het verschil tussen jouw uurtarief bij de klant en jouw interne uurtarief krijg jij 70% voor elk gewerkt uur als bruto bonus uitbetaald.

Door dit variabele salaris wordt jouw basissalaris verhoogd tot 150% á 200%.

Deze bonus wordt gelijk de maand nadat de uren zijn gemaakt uitgekeerd.

Relatie basissalaris, interne tarief en verkooptarief

Een lager basissalaris zorgt voor een lager intern tarief en dus een relatief hoger bonusdeel en andersom.

Jouw basissalaris en het gekoppelde interne tarief blijven tijdens jouw dienstverband hetzelfde.

De bonus varieert afhankelijk van het aantal per maand gewerkte uren en het verkooptarief dat op de betreffende opdracht behaald kan worden.

Lees ook