Redblue, IT professionals

over redblue

Opleidingen

Opleidingsbudget

Een regulier opleidingsbudget kennen wij niet. Dat budget hebben wij verdisconteerd in de bruto beloningsconstructie, zodat je zelf kunt bepalen of, hoe en wanneer je een opleiding volgt. RedBlue heeft goede kortingsafspraken met opleidingsinstituten voor SAP en Oracle. RedBlue betaalt de opleidingen en verrekent dit in drie termijnen met je bruto bonus. Na de korting, kost een opleiding je dus ongeveer de helft.

Studiedagen doorbetaald

Als je een opleiding volgt, betaalt RedBlue je basissalaris (maximaal tien dagen per jaar) door.