Redblue, IT professionals

over redblue

Onze visie op werken

Primaire behoeften

Werk is belangrijk. Het vervult de primaire behoefte aan inkomen, zekerheid, sociale contacten en ontplooiing. Dat zijn we vast met elkaar eens. RedBlue is het alleen niet eens met de manier waarop er door de meeste werkgevers invulling wordt geven aan deze zaken. Wij vinden dat het slimmer kan.

Onze manier

Daarom hebben we voor een ander ondernemingsmodel gekozen. Een bedrijfsmodel waar geen uitgaven worden gedaan aan zaken die niet bijdragen aan de basisbehoeften van senior IT professionals. Dit model resulteert in lage overheadkosten, waardoor we beter invulling kunnen geven aan de primaire behoeften.

RedBlue zorgt voor zekerheid van passend werk en een goed inkomen. Daarnaast draagt RedBlue bij aan de juiste voorwaarden waarbinnen professionals op zakelijk gebied naar eigen behoefte invulling kunnen geven aan sociale contacten en ontplooiing.

Vertaling naar de praktijk

Je hebt bij RedBlue een vast dienstverband, net als bij andere bedrijven. De voorwaarden voor variabele beloning zijn echter duidelijker en beter.

In de praktijk betekent dit dat medewerkers bij RedBlue al snel het dubbele verdienen van dat wat betaald wordt bij reguliere IT bedrijven. RedBlue zorgt voor een goed basisinkomen, passende opdrachten, het vervoer en de administratie. Daarbij ontvangt de professional op basis van het aantal gewerkte uren nog een variabel inkomen.

Verder bepalen RedBlue professionals zelf in welke mate ze investeren in zaken als opleidingen, seminars, pc of gsm. RedBlue organiseert op professionele wijze een gevarieerd scala aan sociale evenementen, waarvan de professional naar eigen behoefte gebruik kan maken.