Redblue, IT professionals

over redblue

Mobiele telefoon en PC

Mobiele telefoons en pc’s

RedBlue levert geen mobiele telefoons en pc’s. Het is niet slim om hiervoor budgetten te beheren of om te investeren in mensen die bezig zijn met perikelen rondom deze zaken. Daarbij is onze ervaring dat professionals dit zelf al goed geregeld hebben.

Dus ook dat hebben we op onze eigen wijze ingericht. Budgetten hiervoor zijn verdisconteerd in het inkomen en daarnaast wordt het deels gedekt door de maandelijkse vaste netto onkostenvergoeding van € 75,00 per maand.

Onkostenvergoeding

Deze kostenvergoeding is voor mobiele telefonie, internet, abonnementen, contributies, kosten bijwonen seminars, congressen, symposia en voor extra vervoerskosten zoals parkeergeld, autowassen, stalling, enz.