Redblue, IT professionals

over redblue

Visie

Markt

Er wordt nog steeds flink geïnvesteerd in de IT branche. Dankzij de digitale transformatie die in diverse sectoren van het bedrijfsleven speelt, blijft IT onverminderd belangrijk. Hoewel groeipaden per branche sterk verschillen, blijft de IT bracnche één van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie.

Flexibilisering

In de IT markt is men al een tijdje gewend om consultants op projectbasis in te zetten. Om op een flexibele manier het tijdelijk tekort aan expertise op te vangen, neemt deze vorm van inzet nog steeds toe. Consultants werken mee aan de flexibilisering door vaker van baan te wisselen of zelfstandig te gaan ondernemen.