Redblue, IT professionals

over redblue

Externe medewerkers

Netwerk externe professionals

Voor opdrachten waar RedBlue geen eigen medewerker beschikbaar heeft, kan voor de opdrachtgevers gezocht worden in een netwerk van zo'n 15.000 externe professionals. Dit zijn voornamelijk freelancers, maar het kunnen ook medewerkers zijn van collegabedrijven waarmee vooraf goede samenwerkingsafspraken zijn gemaakt.

Wet Ketenaansprakelijkheid

Onze selectie is streng. Deze mensen gaan tenslotte onder onze naam en verantwoordelijkheid bij u aan de slag. RedBlue heeft meer dan tien jaar ervaring met het beschermen van opdrachtgevers tegen de risico’s in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Daarbij doen we zaken met de meest degelijke Accountants die ons handelen controleren.