Redblue, IT professionals

over redblue

Afspraken

Communicatie

De inzet kan alleen een succes worden als opdrachtgevers, medewerkers en RedBlue bij de start van de opdracht volledig geïnformeerd zijn en daarmee tevreden zijn. Hiertoe is een open, eerlijke en directe communicatie erg belangrijk. Dit staat bij RedBlue heel hoog in het vaandel.

Opdrachtbeschrijving

Aanbieden aan opdrachtgevers worden altijd zorgvuldig voorbereid. RedBlue verwacht van een opdrachtgever ook een zorgvuldig beschreven opdracht en voorwaarden te ontvangen.

Reactie

RedBlue geeft aan binnen welke termijn zij kan reageren en zal zich daar ook aan houden.

Terugkoppeling

Een duidelijke terugkoppeling op onze aanbiedingen zijn voor ons van groot belang. Juist bij moeilijk in te vullen aanvragen groei je op deze manier vaak toe naar de juiste aanbieding.

Schaarste

Als er schaarste aan juiste IT professionals is, komt dat volgens ons door de factor tijd en niet zozeer door het aantal professionals. Van schaarste is geen sprake als overeenkomsten gesloten kunnen worden voor opdrachten die over één tot twee kalendermaanden starten.

Afspraak is afspraak

Afspraak is afspraak. Juist in onze business waar enerzijds bij opdrachtgevers grote zakelijk belangen spelen en anderzijds privé belangen spelen bij professionals. Afwijkingen van een afspraak kunnen met de juiste argumenten besproken worden.