Redblue, IT professionals

over redblue

Contractvormen

Opdrachtovereenkomst voor ZZP-ers

Externe medewerkers komen bij RedBlue in aanmerking voor samenwerking middels een opdrachtovereenkomst. Deze overeenkomst voldoet aan de eisen die de Belastingdienst sinds 2016 aan contracten stelt. De contracten van RedBlue voldeden echter al sinds 2008 aan deze eisen.

De juridische term van een opdrachtovereenkomst is een "overeenkomst van opdracht" (zie ook Artikel 7:400). Met een overeenkomst van opdracht worden de arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een externe professional beschreven met betrekking tot een bepaalde opdracht.

De ingehuurde professional voert, nadrukkelijk buiten dienstverband, naar eigen inzicht, met eigen unieke expertise, een opdracht uit en krijgt voor de uitvoering van de opdracht een vergoeding per uur.

Middels de opdrachtovereenkomst factureert u aan RedBlue maandelijks op basis van het aantal gewerkte uren en het overeengekomen uurtarief. U draagt zelf zorg voor juiste, tijdige en volledige afdracht van belastingen en premies.

Tijdelijk dienstverband (verloning)

Dit is een uitgekleed dienstverband (zgn. verloning) voor de duur van de opdracht. Uw bruto inkomen is gelijk aan het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief.

RedBlue draagt voor u de juiste belastingen en premies af. U maakt gebruik van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering, u ontvangt een reguliere loonstrook en ontvangt een netto bedrag op uw rekening.

Hierbij biedt RedBlue geen faciliteiten zoals een leaseauto, pensioen, netto onkostenvergoeding en andere secundaire voorwaarden.

Inhuur vanuit vast dienstverband elders

Als de ingehuurde professionaleen dienstbetrekking heeft bij een leverancier van RedBlue wordt met deze leverancier eveneens een overeenkomst van opdracht gesloten.

Indien de leverancier beschikt over een G-rekening, dan wordt een deel van de factuur op de G-rekeing gestort.