Redblue, IT professionals

over redblue

Contractafhandeling

Eigen commerciële afspraken

Indien externe medewerkers zelf met een klant een commerciële afspraken over de inzet op een opdracht heeft gemaakt, kunnen de contractuele zaken tegen gereduceerd tarief afgehandeld worden door RedBlue.

RedBlue vrijwaart de klant hierbij van de risico’s die voortvloeien uit de Wet Ketenaansprakelijkheid en RedBlue garandeert de medewerker van betaling binnen 30 dagen.